De gammeltroende

De russiske gammeltroende er betegnelsen på flere religionssamfunn som siden 1600-tallet har brutt med Den russisk-ortodokse kirke. Noen av dem følger en lære som ligner den ortodokse kristendommen, mens andre i større grad adskiller seg fra den. De representerer en arkaisk form for ortodoks kristendom old football shirt, og praktiserer etter eget syn mer opprinnelig form for ortodoksi.

Bruddet skjedde på den tiden Nikon var patriark. Det ble gjort flere reformer i gudstjenesten så den skulle ligne mer på gudstjenesten i den gresk-ortodokse kirke. Det var flere som ikke ville godta disse forandringene. En av personene som gjorde seg bemerket var Avvakum Petrov jumper defuzzer, som ble henrettet i 1682. De ble ved flere anledninger utsatt for forfølgelser, og flyktet derfor til avsidesliggende deler av landet. Noen av dem flyktet etter Petrovs henrettelse til landsbyen Tiheda på estisk side av innsjøen Peipus. Andre slo seg ned øst i Romania, i det store og fiskerike deltaet av elva Donau hvor de fortsatt lever av fiske.

I dag regner man med at de gammeltroende har omkring en milllon tilhengere i Russland. Det fins også grupper andre steder, som for eksempel Sør-Amerika, som består av folk som har utvandret.

De viktigste grupper av gammeltroende er de som har prester (Popovtsy) og de presteløse (Bezpopovtsy). Sistnevnte har også forlatt alle sakramentene, unntagen dåpen.

·