Silikat

Silikat, kemisk förening av kisel och syre (SixOy), en eller flera metaller och ibland väte. Silikat kan också syfta på salter av kiseldioxid (SiO2), en kiselsyra (H4SiO4) eller (inom mineralogi och astronomi) en bergart som främst består av silikatmineral.

Silikater bildas genom att man i kiselsyran byter ut väte mot en eller flera metaller. Bland de naturligt förekommande silikaterna är fältspat

United States Away HOWARD 1 Jerseys

United States Away HOWARD 1 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, glimmer och hornblände de vanligaste.

Under normala betingelser är kiseldioxid i form av mineralet kvarts, som alltid innehåller en liten mängd kiselsyra, den mest stabila formen av silikater 1l stainless steel water bottle. Kemister betraktar kvarts som olöslig under normala atmosfäriska förhållanden still water in glass bottles. Under basiska förhållanden förekommer H2SiO42− usa soccer t shirts.

I olika silikatmineral bildar tetraedrar enkelkedjor, dubbelkedjor, lager och tredimensionella strukturer. Silikatmineralen klassificeras efter dessa strukturer: