Nelson (elv)

Nelson er ei elv i den canadiske provinsen Manitoba. Den er 2 575 km lang (medregnet tilløpselver), med en middelvannføring på 2370&nbsp discount football uniforms;m³/s, og et nedbørfelt på 982 900 km², hvorav 180 000 km² i USA.

Hovedelva Nelson starter fra Lake Winnipeg, og renner herfra 644 km nordøstover til Hudson Bay. Den renner fra Lake Winnipegs nordlige spiss, og renner gjennom Cross Lake, Sipiwesk Lake, Split Lake og Stephens Lake.

Inn i Lake Winnipeg renner elvene Saskatchewan, Red River og Winnipeg. Nedenfor Lake Winnipeg er de viktigste sideelvene Grass River og Burntwood River.

Elva munner ut i Hudson Bay ved Port Nelson (som nå er øde), like nord for Hayes River og York Factory. Andre steder langs elva er Bird

Fútbol Club Barcelona Home XAVI 6 Jerseys

Fútbol Club Barcelona Home XAVI 6 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Sundance, Long Spruce, Gillam what is the best way to tenderize a steak, Split Lake, Arnot, Crosslake, og Norway House.

Elva ble navngitt av Sir Thomas Button, en walisisk oppdagelsesreisende fra St best insulated coffee bottle. Lythans, Glamorganshire, som overvintret ved munningen av elva i 1612. Den er oppkalt etter Robert Nelson, en skipskaptein som døde der. Området ble kjempet om på grunn av pelshandelen, men det var elva Hayes, som munner ut like ved Nelson, som ble hovedruta inn i landet.

I dag gjør Nelsons store vannføring og lange fall den vel egnet til produksjon av vannkraft. Dette har ført til bitre konflikter med urbefolkningen i området, som har fått landområder oversvømt av allerede gjennomførte utbygginger og truet av planlagte prosjekter.

Fort Nelson, en historisk handelspost for Hudson’s Bay Company, lå ved munningen av Nelson ved Hudson Bay, og var en av de viktigste handelspostene tidlig på 1700-tallet. Etter hans avgjørende rolle i etableringen av Hudson’s Bay Company, ble den kjente franske oppdagelsesreisende Pierre Esprit Radisson hoveddirektør ved Fort Nelson under en av hans lange perioder i tjeneste for England. I dag eksisterer ikke Fort Nelson lenger.

·