Lund (Kristiansand)

Koordinater:

Lund er en bydel og delbydel i Kristiansand kommune. Bydelen har 30 500 innbyggere og er den nest mest folkerike i Kristiansand, etter Vågsbygd. Bydelen grenser til Kvadraturen i vest, Grim i nordvest, Oddernes i øst og Vennesla kommune i nord. Delbydelen Lund har en folkemengde på 15 000 innbyggere og ligger sørvest i bydelen.

Området tilhørte tidligere Oddernes kommune. 14. juni 1921 ble de første 2,75 km² av Lund overført til Kristiansand og 1. januar 1965 ble ble også resten av Lund en del av Kristiansand ved kommunesammenslåing.

Navnet Oddernes eller Utrunes er utledet fra «neset med oter». Det gamle kommunenavnet kommer altså fra neset mellom Prestvika i elva som kaltes Torridalselva (Otra) og Marvika ved Topdalsfjorden. I dag er Kuholmen det viktigste navnet i dette området. Mens den tidligere Oddernes kommune omgav Kristiansand på tre sider, stammer altså kommunenavnet fra Lundside.

På Lund er det funnet spor av mennesker helt tilbake til eldre jernalder, gjennom vikingtid og frem til tidlig middelalder forskjellige steder. Her har vært bosetting siden steinalderen. I vikingtida fantes en stormannsgård her. Runesteinen ved Oddernes kirke gir en forbindelse til denne gården. Et stort felt med gravhauger som tidligere fantes syd og vest for kirka, kan også settes i forbindelse med denne gården.

På 1400-tallet var det tre store gårder på Lund. De het Odde, Ellesie og Møglestue. Disse tre var igjen delt i fem skattegårder. Navnet Odde har igjen gitt navnet til den delen av Lund som kalles Oddemarka. Navnet har derimot ingenting med navnet Oddernes å gjøre.

I 1492 kom det inn røvere fra sjøen og angrep Lundsiden. Dette er nevnt i to brev som ligger i Riksarkivet. Brevene beskriver at angrepet foregikk med mye vold mot både kvinner og menn og at det var drepte på begge sider. Også prestegården ble plyndret. Man vet ikke hvem røverne var, men høvedsmannen deres het Per Syvertsen. Navnet kan tyde på at han og mannskapene hans kom fra Norge eller fra Danmark.

Før Kristiansand ble grunnlagt, var Lahelle og Vige på Lundsiden (ved siden av Flekkerøy) de viktigste havnene i distriktet.

I 1635 eksproprierte kong Christian IV gårdene Møglestue, Ellesie og Odde på Lund. Lensherren, Palle Rosenkranz som til da hadde vært bosatt på Nedenes måtte flytte til Oddernes og reise en standsmesig kongsgård. Palle Rosenkrantz var en høyadelig danske, av den fornemme Rosenkrantz-ætten. Han administrerte området som den gang ble kalt Agdesiden på vegne av kongen.

Odderneshalvøya ble ved ekspropriasjonen delt i to: En del som tilhørte kongsgården og en som tilhørte prestegården. Dermed kom navnet Kongsgård inn i området.

I 1790-årene ble eiendommene som tilhørte kongsgården og prestegården delt opp i løkker for byens kjøpmenn og embetsmenn. Det er fra denne tiden navnene Freyasdal, Valhalla, Lovisenlund, Marienlyst, Gimle, Grethesminde, Cathrineborg stammer.

Tabellen viser delbydelenes nabolagen og befolkningen i delbydelene.

Universitetet i Agder (UiA) er plassert ved Gimlemoen på Lund. Universitetet har rundt 11 000 studenter og ligger ved fylkesvei 471. NLA Mediehøgskole Gimlekollen er en mediehøgskole plassert på Gimlekollen

Argentina Home CRESPO 9 Jerseys

Argentina Home CRESPO 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

Kristiansand katedralskole, Gimle (KKG)

Colombia 2016 Home ANY NAME 00 Jerseys

Colombia 2016 Home ANY NAME 00 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, ligger rett ved UiA og er den eneste videregående skolen i bydelen Lund.

Oddemarka skole er en ungdomsskole i delbydelen Lund, Havlimyra skole er ungdomsskolen i delbydelen Justvik.

Fagerholt skole og Prestheia skole er barneskolene i delbydelen Gimlekollen, Kongsgård skolesenter, Louvisenlund skole og Frank Wilds Minneskole er de tre barneskolene plasser i delbydelen Lund. Justvik skole er den eneste barneskolen i delbydelen Justvik, og gjelder også for barn i delbydelen Ålefjær.

Steinerskolen er en privatskole i delbydelen Lund, det er en barne- og ungdomsskole. Kristiansand internasjonale skole er en barne- og ungdomsskole hvor læringen foregår på engelsk, skolen har over 27 nasjonaliteter.

E18 går igjennom Lund som firefelts motorvei. Det er fire avkjørsler i bydelen, ved Gimle og fylkesvei 1, ved Bjørndalssletta og fylkesvei 471, ved Vollevannet og fylkesvei 452 og ved Vige rett før Varoddbrua.

Linje 13 Lund går fra Grimsmyra via Kvadraturen til nabolagene Presteviken, Kuholmen, Bertesbukta og Kongsgård Allé før den fortsetter tilbake til Grimsmyra. Linje 19 fra Suldalen mot Lund – UiA går til Marvik og følger Østre Ringvei til UiA.

Østgående busslinjer i Kristiansand som skal til øvre Lund og Oddernes i Kristiansand går fra Kvadraturen (evnt. Kristiansand rutebilstasjon) og følger fylkesvei 471 til UiA fra Kvadraturen skolesenter og over Lundsbroa.

Linje 31 til Vennesla og A2 til Hånes følger fylkesvei 1 etter Lundsbroa forbi Kjøita Park. Etter det, fortsetter A2 på E18 og 31 fortsetter forbi Gimlevang og Sødal.

Lund kirke og Oddernes kirke ligger i delbydelen Lund. Oddernes kirke er den eldste kirken i Kristiansand. Justvik kirke ligger i delbydelen Justvik.

Phymaturus punae

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet herpétologie.

Nom binominal

Phymaturus punae
Cei, Etheridge & Videla, 1985

Statut de conservation UICN

( LC ) Real Madrid Club de Fútbol Home KROOS 8 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home KROOS 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.svg/366px-Status_iucn3.1_LC-fr

United States Away JONES 13 Jerseys

United States Away JONES 13 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Status_iucn3.1_LC-fr.svg/488px-Status_iucn3

Colombia 2016 Home ANY NAME 00 Jerseys

Colombia 2016 Home ANY NAME 00 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.1_LC-fr.svg.png 2x” data-file-width=”240″ data-file-height=”64″>
LC  : Préoccupation mineure

Phymaturus punae est une espèce de sauriens de la famille des Liolaemidae.

Cette espèce est endémique de la province de San Juan en Argentine. On la trouve entre 3400 et 4 300 m d’altitude. Elle vit dans les zones rocheuses de la puna.

C’est un saurien vivipare.